Znakovi zavo餰nja
Evolucijom uvjetovano mu筴arci 鑕规e strahuju da 鎒 propustiti priliku za sno筧j. ...
Mala povijest kozmetike
Prvo savjetovanje kozmeti鑑ra odr綼no je u Zagrebu 1969. g. u organizaciji Sekcije kozmeti鑑ra grada Zagreba. ...
Na rogove bez pu筴e
Svake godine se u lovi箃ima skuplja odba鑕ne rogove mu緅aka jelena... ...


Anketa
NALAZITE SE U
Za 緄vot s dobrim ugrizom
Objavljeno: 09.05.2012. 11:39  
Zubi i zagriz
Zubi i zagriz


Britney Spears ga je nosila. Tako餰r Tom Cruise i Catherine Zeta-Jones su imali jedan. Prije 20 godina aparati鎖ma su se ispravljali zubi naj鑕规e djeci, dok se danas sve vi筫 odraslih odlu鑥je za korekciju svojih redova zuba.

U zdravom zubalu bi zubi trebali zahva鎍ti jedni u druge kao zup鑑nici. Ako tome nije tako, kri緉i ugriz, krivi izbo鑕ni ugriz ili duboki ugriz mogu voditi do krive funkcije s prejakim habanjem zubi, pa sve do problema sa zglobom 鑕ljusti ili karijesa. Zato je va緉o ispraviti pogre筺e polo綼je zuba kod stru鑞jaka za 鑕ljust ili zubara. Kod djece postoji okvirno pravilo kad bi morali i鎖 na pregled zbog krivih zuba. Dje鑚e zubalo bi trebalo u svakom slu鑑ju pregledati s 鑕tiri godine (mlije鑞o zubalo), s osam godina (rana promjena zuba) i s dvanaest godina (kasna promjena zuba), tako da se krivi rad mogao pravovremeno ustanoviti i lije鑙ti. Zadatak zubara je tako餰r posebno obratiti pozornost na podru鑚e podupiranja. Tako ocjenjuje mlije鑞e zube i mlije鑞e molare u ranom promjenjivom zubalu, zna鑙 mlije鑞e zube koji le緀 izme饀 stalnih prednjih zuba i prvih stalnih kutnjaka. Naime, ako se vadi zub iz zone podupiranja, mora se rupa dobro obraditi tako da ostane mjesto za zub koji 鎒 kasnije narasti.

I kod odraslih se sve vi筫 razvija svijest da zubi ne bi trebali biti samo radi ljepote, nego i iz zdravstvenih razloga u idealnom slu鑑ju u jednom redu i na pravom mjestu. Kod mnogih odraslih postoje anomalije jer, ili nisu bili lije鑕ni kao djeca, ili jer se donja 鑕ljust prejako razvila, prije svega kod pacijenata sa slabijim mi筰鎗em. Koliko god krivi polo綼ji zuba i kriva zubala mogu biti razli鑙ti, toliko se razlikuju i na鑙ni lije鑕nja. U nekim slu鑑jevima je potrebna i kombinacija ortopedske i kirur筴e obrade 鑕ljusti, 箃o ovisi o individualnim dijagnozama. Najva緉ija je ispravna dijagnostika koja se sastoji od anamneze, izrade modela, bo鑞og rendgena glave, pregleda rendgenskom slikom zuba i razli鑙tih fotografija. Samo iz toga se mo緀 zaklju鑙ti stupanj te緄ne problema kao i glavni razlozi za njih. Tek tada se mo緀 odlu鑙ti o terapiji.

 

Pravo vrijeme

“Ali, kada je pravo vrijeme za po鑕tak terapije?”, pitaju se zabrinuti roditelji.

Prva promjena zuba se odvija negdje kod 6 do 7 godine; mijenjaju se sjekuti鎖 i prvi trajni kutnjaci (筫stogodi筺ji molar) se probijaju ispod mlije鑞ih zuba. U toj fazi naj鑕规e nije potreban zahvat, rupe kod sjekuti鎍 su normalne i 鑕sto estetski problem samo za roditelje. Pogre筺i razvoj 鑕ljusti, kao kri緉i ugriz, otvoreni ugriz ili krivi izbo鑕ni ugriz trebaju se svakako obraditi u mlije鑞om zubalu jer se ina鑕 razvija prisilno zubalo koje poslije zahtijeva slo緀ne ispravke.

Ortodonti preporu鑥ju po鑕tak lije鑕nja izme饀 9. i 12. godine 緄vota. Krivi polo綼j zuba se naj鑕规e kasnije ispravlja u promijenjenom zubalu. Dobra dijagnostika ponekad dovodi do cilja lije鑕nja i bez aparata. Ako je ugriz djeteta na鑕lno ispravan, ali je razmak zubi koji su ostali zbog nedostatka mjesta nepravilan, ortoped za 鑕ljusti mo緀 pravovremenim va餰njem zuba posti鎖 samoregulaciju zubala.

 

葀rsto postavljeno ili za skidanje?

Koja ortopedska korekcija 鑕ljusti ima vi筫 smisla, odlu鑥je ortoped za 鑕ljust ili zubar nakon dijagnostike. U osnovi se razlikuju mobilni i fiksni aparati. Prosje鑞a obrada traje tri godine.

Ve鎖na ortopedskih terapija 鑕ljusti se provodi 鑦rsto postavljenim aparatima. Oni su prije svega pogodni za ispravljanje stalnog zubala, posebice ako postoje slo緀ni pogre筺i polo綼ji zuba. Pomo鎢 te metode se mogu ispraviti svi pogre筺i polo綼ji zuba.

 

Metode

Lingvalna tehnika

Estetski su u prednosti nevidljive, 鑦rsto postavljene kop鑕 (= lingvalna tehnika). Lije鑕nje je naj鑕规e dvostruko skuplje od onog s kop鑑ma koje su vidljive izvana, stoga se rijetko nudi.

Invisalign

Stru鑞jaci gledaju sa sumnjom na ameri鑛i trend zvan “Invisalign”. Kod njega se koriste transparentne skidljive pruge bez potpornja ili 緄ca. Lije鑕nje ne dosti緀 najavljeni uspjeh i preskupo je. Daljnje mogu鎛osti korekcije su mobilni aparati, kao 箃o su aktivatori, “headgear” ili aktivne plo鑕.


  isprintaj 鑜anak