Odjeća za pustolovna putovanja
Prirodna vlakna poput svile i vune, koliko god mislili da su otporna, neće izdržati pustolovna putovanja. ...
Pospremanje u svrhu zdravlja
Ovi kišoviti jesenski dani, kada nam se ne izlazi na dosadnu jesenku kišu, najbolji su za čišćenje od stvari koje obično zanemarujemo. ...
Prigodna poštanska marka “350 godina Sveučilišta u Zagrebu”
Od 1874. ukupno je više od pola milijuna studenata završilo studij na Sveučilištu u Zagrebu, a danas je po veličini među 15 najvećih sveučilišta u Europi. ...
Anketa


NALAZITE SE U
Cikloturizam za 14 kontinentalnih županija
Objavljeno: 15.02.2019. 20:35  
5 milijuna kuna za cikloturizam na kontinentu
5 milijuna kuna za cikloturizam na kontinentu

Varaždin

 

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini., a za koji je Ministarstvo turizma i ove godine u proračunu osiguralo 5 milijuna kuna. Sredstva Programa razvoja cikloturizma na kontinentu namijenjena su jačanju bike turizma na kontinentu kroz trasiranje, uređenje i označavanje biciklističkih ruta i na raspolaganju su javnom sektoru - jedinicama područne samouprave, odnosno sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Program razvoja cikloturizma na kontinentu upravo je jedan od pozitivnih primjera u kojem kontinentalnim županijama ministarstvo osigurava sredstva za razvoj jednog od značajnih oblika turizma, cikloturizma koji ima gotovo 60 milijuna poklonika diljem Europe te koji u odredištu troše i do 30 posto više od prosječnog turista.

Prema prethodnom izrađenom Operativnom planu razvoja cikloturizma županije (2017.-2020.), sufinancira se sljedeće:

1.         Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;

2.         Izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;

3.         Uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;

4.         Izrada standarda za „bed&bike" smještajne objekte;

5.         Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenim točkama u ruralnom prostoru i sl.;

6.         Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljenje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl).

 

Ministarstvo sufinancira do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Najmanji iznos potpore iznosi 100.000,00 kn, a najviši 500.000,00 kn. 

Podsjećamo da je Ministarstvo turizma u 2017. godini kroz predmetni Program sufinanciralo izradu Operativnih planova razvoja cikloturizma za 14 kontinentalnih županija. Operativnim planovima su dane jasne smjernice i prioriteti razvoja cikloturizma pojedine županije te su postavljeni temelji za razvoj cikloturizma na kontinentu. Program razvoja cikloturizma na kontinentu je i u 2018. godini izazvao izuzetan interes svih kontinentalnih županija i svaka od njih je napravila veliki iskorak u razvoju ovog oblika turizma.

Javni poziv otvoren je do 13. ožujka 2019. godine. 

  isprintaj članak