Sve više bečkih restorana gostima ograničava vrijeme boravka
Posjetiteljima koji žele duže vremena ostati u restoranu preporučuju se kasnije dolaženje pa to svakako imajte na umu prilikom idućeg posjeta Beču. ...
Zagreb nudi neke od najprivlačnijih ponuda na globalnoj turističkoj digitalnoj platformi priceless.com
Korisnici mogu istraživati Zagreb noću u legendarnom starinskom Yugu ili upoznati divlju stranu grada u ekskluzivnom posjetu ZOO gdje će hraniti životinjd. ...
Opušak vas može puno stajati
Tko baci iz automobila goreću cigaretu ili otpad poput limenke od pića, bocu ili papir, ne samo da stvara smeće uz naše prometnice, već i riskira plaćanje opome ...
Anketa


NALAZITE SE U
Bolesnike trba podučiti o mogućnostima oporavka
Objavljeno: 20.02.2019. 15:19  
Edukacija bolesnika u rehabilitaciji i tjelesne aktivnosti
Edukacija bolesnika u rehabilitaciji i tjelesne aktivnosti

I masaža je važan dio oporavka

 

Bolesnici s bolestima ili deformacijama pokretnog sustava (ruke, noge, kralješnica) u cilju podizanja opće psihofizičke kondicije mogu koristiti specifične vježbe propisane od liječnika i/ili se baviti rekreativnim tjelesnim aktivnostima ovisno o vrsti i težini bolesti. Osnovni uvjet za podizanje tjelesne spremnosti svakog bolesnika leži u trajnom provođenju takvog programa. Međutim, u praksi se to rijetko događa. Naime, većina bolesnika provodi terapijsku tjelovježbu na odjelima za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ili u centrima za rehabilitaciju, obično u trajanju od 21 do 28 dana. Bolesnici se nakon završetka rehabilitacije uključuju u uobičajenu životnu kolotečinu i prestaju s vježbama. Nanovo je se prihvaćaju tek nakon ponovnog dolaska u zdravstvene ustanove istoga tipa nakon nekoliko mjeseci ili godina. Dakle, radi se o diskontinuiranom procesu podizanja opće fizičke i psihičke kondicije organizma koji ima neznatnu vrijednost i vrlo je skup.

 

Napisao: prof. dr. Ivo Jajić

 

Za vrijeme ambulantne ili stacionarne rehabilitacije bolesnike bi valjalo podučiti o njihovoj bolesti, mogućnostima liječenja i oporavka čime bi se njih moglo znatno više angažirati u podizanje opće tjelesne spremnosti. Bolesnika, kao član rehabilitacijskog tima, najviše zanima rehabilitacija i uložit će veliku snagu u svrhu poboljšanja oštećene ili izgubljene funkcije ili sprečavanja ponovne pojave bolesti ako se dio aktivnosti prenese na njega i ako ga se poduči što može i treba činiti. Podukom za vrijeme provođenja ambulantne ili stacionarne rehabilitacije omogućit će da se započeta medicinska gimnastika ili rekreativna tjelesna aktivnost provodi i kod kuće, svakog dana barem 20 do 30 minuta. Time rehabilitacija postaje neprekidna, stalan postupak u kojem bolesnik sam provodi dio terapijskog programa, a ona time postaje pristupačnija i znatno jeftinija. Za primjer navodimo da se za stacionarnu rehabilitaciju osiguranika u različitim centrima za rehabilitaciju godišnje troši puno noivaca. Kada bi se naučena medicinska gimnastika u tim ustanovama i rekreativna tjelesna aktivnost provodile i kod kuće u slobodno vrijeme, rehabilitacija bi bila znatno djelotvornija i čak znatno jeftinija, a tjelesna i psihička kondicija znatno veća i bolja. 

  isprintaj članak