Prirodan hidrogel kao ekološko rješenje za suše
Bečki znanstvenici razvili su hidrogel od potpuno prirodnih sirovina koji dugoročno poboljšava kakvoću tla. ...
Glačalo i glačanje
Kada kupujete novo glačalo obavezno provjerite ima li odgovarajući atest tj. zadovoljava li sigurnosne sustave u našoj zemlji. ...
U Baški otvorena trgovina ručno rađenih mirisnih suvenira
Nakon što su se 15 godina prodavali na štandu, ručno rađeni suveniri Kiki dobili su trgovinu. Iako je dolazak turista na Krk neizvjestan, vlasnica obrta Suzana ...
Anketa


NALAZITE SE U > Vijesti
Stvoriti ujednačeni standard kao osnova za transnacionalne projekte
Objavljeno: 10.06.2020. 20:49  
EUSAIR - 12. sastanak Tematske upravljačke skupine za stup 4 - održivi turizam
EUSAIR - 12. sastanak Tematske upravljačke skupine za stup 4 - održivi turizam

U utorak, 9. lipnja, održan je 12. sastanak tematske upravljačke skupine za održivi turizam Jadransko-jonske strategije Europske unije EUSAIR, u organizaciji Ministarstva turizma, a uz sudjelovanje predstavnika svih devet zemalja članica: Italije, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije. 

 

Kako je početkom travnja 2020. godine prihvaćena i kandidatura Sjeverne Makedonije za Eusair članstvo, ovo je bio prvi sastanak s punopravnim sudjelovanjem njezinih predstavnika. Osim članica Eusaira, na sastanku su sudjelovali i predstavnici pojedinih glavnih uprava Europske komisije, važnih za provedbu EUSAIR-a: DG GROW, DG NEXT i DG EAC, jednako kao i pozvani predstavnici drugih inicijativa i institucija s kojima se istražuju prostori za zajedničko djelovanje i suradnju poput Panorameda - platforme koja podržava proces jačanja i razvoja multilateralnih okvira suradnje u sredozmenoj regiji, Bluemeda - projekta usmjerenog na „plava radna mjesta" i razvoj sredozmenog prostora poticanjem istraživanja i inovacija te Routes4U - programa razvoja kulturnih ruta kojeg zajednički plaćaju Europske komisije i Vijeća Europe.

Sastanak je organiziralo Ministarstvo turizma kao koordinator Tematske upravljačke skupine za stup 4 – Održivi turizam, uz podršku albanskog Ministarstva turizma i okoliša, prema pravilima dvojnog upravljanja tematskim skupinama EUSAIR-a. Zbog ograničenja uzrokovanih pandemijom covida-19, umjesto u Solunu, u Grčkoj, kako je prvotno bilo planirano, sastanak je održan online. Osim izlaganja spomenutih inicijativa i gostujućih predstavnika drugih institucija, prisutni članovi EUSAIR-a usvojili su operativne zaključke 11. sastanka održanog krajem studenog 2019. u Bariju, informirani su o zaključcima i odlukama Upravnog odbora i koordinatora tematskih skupina sa sastanka održanog u veljači 2020. u Brusselsu, kao i o ostalim aktivnostima poduzetim u proteklom razdoblju, uključujući i suradnju s partnerima te ostalim tematskim upravljačkim skupinama unutar EUSAIR-a.

Manuela Hrvatin, u ime izvršitelja Istarske razvojne turističke agencije I.R.T.A.-e i kao jedna od voditeljica izrade dala je pregled „Priručnika participativnog turizma koji povezuje zajednicu i kulturu storytellingom”, izdavač kojeg je Ministarstvo turizma u okviru INTERREG ADRION EUSAIR Facility Point projekta. 

Radi se i na razvoju pet usvojenih strateških projekata, a o čemu su prisutni na sastanku podrobno obaviješteni: Green Mapping za jadransko-jonsku regiju - projekt potpore razvoju odgovornih i održivih turističkih odredišta i mikro-, malih i srednjih poduzetnika u regiji; Air Cuktural Routes - projekt razvoja Jadransko-jonskih kulturnih puteva; CulTourAir - projekt koji rješava problem nepostojanja strukturiranih i usklađenih podataka o potražnji kulturnog turizma u jadransko-jonskoj regiji i koji odgovara na potrebu za uspostavom jedinstvenog i usklađenog metodološkog okvira, nužne osnove za zajedničke regionalne i transnacionalne poduzetničke projekte; DES_AIR - projekt koji se bavi potrebom razvoja usklađenih programa obuke i obrazovanja za odgovorno integrirano upravljanje turizmom, uspostavljajući master program za upravljanje turizmom, ugostiteljstvo i usluge, dijeljenje istih metodologija i pristupa unutar EUSAIR zemalja te CRUISAIR - projekt usmjeren na 365 turističku sezonu i bolje upravljanje destinacijama za krstarenje, obalnim i kontinentalnim odredištima (uz rijeke i jezera), promociju i podršku razvoju od posebnog interesa u vezi s krstarenjem te seoskim i alternativnim oblicima turizma.

 

Cilj aktivnosti Ministarstva turizma kao koordinatora Eusair TSG 4 – održivi turizam jest dugoročno ostaviti u naslijeđe ono što jesu važni ciljevi Eusair projekata – osim uspostavljanja bliske suradnje projektnih partnera i načela „multilevel governance", razmjenu dobrih praksi, prenošenje znanja i dostizanje standarda u raznim područjima i disciplinama u svih devet zemalja, cilj jest ostaviti i trajniji projektni trag kroz razvoj metodologija, indikatora, priručnika, kulturnih ruta, podizanje kapaciteta upravljanja turističkim tokovima u zaštićenim područjima, a posebice i najvažnije - kroz edukacijske programe, programe cjeloživotnog učenja i specijalističke programe važne za područje održivog turizma. Na taj način stvorit će se ujednačeni standardi u svim uključenim zemljama koji su nužna osnova za transnacionalne projekte.

 

Na sastanku je ukazano na važnost usklađivanja aktivnosti Eusair tematske upravljačke skupine 4 - održivi turizam s aktivnostima ostalih makro-regionalnih strategija, posebice EUSDR Dunavske makro-regionalne strategije u kojoj sudjeluje pet od devet Eusair država te nužnost koordiniranog suradničkog i sinergijskog djelovanja. Najavljene su zajedničke aktivnosti s Dunavskom makro-strategijom u području cikloturizma, a isto se planira zajednički pokrenuti i s Eusair tematskim prioritetom 2 Povezivanje regija usmjerenog na transport te Eusair tematskim prioritetom 3 usmjerenog na kvalitetu okoliša.

 

O mogućnostima novčane i ostale podrške Etransnacionalne projekte projektima iz postojećih i budućih programa u izravnoj nadležnosti Europske komisije govorili su predstavnici njezinih glavnih uprava: Maciej Hofman iz Glavne uprave Europske komisije za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (DG EAC) upoznao je prisutne s nizom programa koje ta uprava provodi te istaknuo da TSG 4 Održivi turizam može od nje očekivati podršku projektima koje razvija, posebice onima vezanim uz razvoj kulturnih ruta i edukacijskih programa, Laurent Guirkinger iz Glavne uprave Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) izjavio je da aktivnosti Eusaira ova uprava može podržati u trenutnoj fazi programiranja 2021- 2027 IPA III programa financiranja za zemlje nečlanice EU mogućim uključivanjem aktivnosti Eusaira, a predstavnik Glavne uprava Europske komisije za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća (DG GROW) Janos Schmied obavijestio je prisutne da je DG GROW razvila EU strategiju za održivu i digitalnu Europu za mala i srednja poduzeća kojom želi podržati europske poduzetnike u usvajanju klimatski neutralnih praksi, a u koje se uklapaju i aktivnosti TSG4 Održivi turizam. 

 

Jelena Kolić, iz Interreg Adrion Tehničkog tajništva, izvijestila je o ukupno 13 projekata iz područja održivog turizma koji kreću s provedbom, a odobreni su na 2. pozivu Interreg Adrion programa, s kojima se otvaraju mogućnosti suradnje. Adrion ulaže u regionalne inovacijske sustave, kulturnu i prirodnu baštinu, ekološku otpornost, održivi promet i mobilnost kao i izgradnju kapaciteta, a posebno potiče rad tematskih klastera na području Jadransko-jonske strategije od kojih je aktivan i EUSAIR TSG 4 blizak klaster Održivost u kulturnim i prirodnim turističkim destinacijama.

 

Pandemija COVID-19 značajno je utjecala i na teme 12. sastanka, vezano za planirane aktivnosti. Nakon što su razmijenjene informacije o mjerama kojima zemlje članice pomažu teško pogođenom turističkom sektoru, usuglašeno je da će se aktivnosti planirane za realizaciju u 2020. godini pokušati realizirati, uz fleksibilan i otvoren pristup s obzirom na njihov format i vrijeme održavanja, vezano na nemogućnost predviđanja daljnjeg razvoja COVID -19 pandemije.

 

Podsjetimo, Eusair je jedna od četiri usvojene i aktivne makro-regionalne strategije kojima se potiče suradnja na rješavanju zajedničkih problema i iskorištavanju mogućnosti.

Makro-regionalni koncept nastao je iz želje za kolektivnim odgovorom zaštite okoliša Baltičkog mora i za zajedničkim djelovanjem na izazovima i mogućnostima te regije. Godine 2009. usvaja se Strategija EU za regiju Baltičkog mora (EUSBSR) kao prva europska makro- regionalna strategija. Ubrzo slijede i ostale: EU Strategija za Dunavsku regiju (EUSDR) 2011. godine, EU strategija za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) 2014. godine i EU Strategija za Alpsku regiju (EUSALP) 2016. godine. Makro-regionalne strategije važna su inovacija u teritorijalnoj suradnji i socijalnoj koheziji, a za njihovu uspješnost nužan je regionalni osjećaj identiteta, želja za zajedničkim strateškim planiranjem i spremnost za udruživanjem resursa.

EUSAIR obuhvaća područje 9 država i 70 milijuna ljudi. Strategija je podijeljena na 4 tematska stupa, a svakim stupom koordinira jedna država članica EU i jedna država nečlanica: TSG1 - Plavi rast, koordinatori Grčka i Crna Gora; TSG2 – Povezivanje regije, koordinatori Italija i Srbija; TSG3 - kvalitetu okoliša, koordinatori Slovenija i BiH, a TSG4 - održivi turizam, koordinatori Hrvatska i Albanija.

 

  isprintaj članak