Vidra uživa u ljubavnoj predigri

Razlog uništavanja vidri je bilo meso koje se mnogo tražilo u zemljama kršćanske vjere za vrijeme posta. ...
Programirani kvarovi uređaja odnose potrošačima novac
Predloženo glasanje da potrošači imaju pravo na popravak, što znači da im dijelovi moraju biti dostupni po razumnim cijenama tijekom očekivanog vijeka trajanja. ...
Tijekom karantene djeca zaboravljaju kako koristiti nož i vilicu
Tijekom karantene tijekom pandemije covida-19, većina djece u Engleskoj zaostala je u učenju, a neka su imala znatno pogoršane društvene vještine. ...
Anketa


NALAZITE SE U > Pravni savjeti
Treba dokazati manjkavosti na putovanju
Objavljeno: 22.07.2012. 22:40  
Nedostaci na putovanju
Nedostaci na putovanju

Fotografiju snimio: Mario Mohenski


Kako bi zahtjevi prema priređivaču putovanja bili opravdani mora nastati putni nedostatak. Ovo se regulira člankom § 651c Dodatak 1 njemačkog Građanskog zakonika: "Priređivač putovanja je obvezan putovanje izvesti tako da ima ugovorena svojstva i da nema nedostataka koji umanjuju ili ukidaju učinkovitost uobičajenog, ili prema ugovoru određenog korištenja".

Putovanje je manjkavo ukoliko je njegova stvarna izvedba protivna, ili nije u skladu s ugovorno dogovorenom izvedbom, a time i vrijednost ili učinkovitost putovanja nije samo neznatno narušena. Znači, potrebno je dokazati da se dogodio nesrazmjer između ugovorenog i onog što je stvarno trebalo biti ostvareno na putovanju pa je nastali nedostatak vrlo značajan Nedostatak je, znači, bilo pogreška koja umanjuje svojstva i učinkovitost putovanja iz područja rizika organizatora, ili nedostatak nekog od dogovorenih/obećanih karakteristika putovanja.

Pogreška se može nalaziti u činjenici da se dogovorena usluga u putnom ugovoru nije uopće dogodila ili se nije dogodila u okviru ponuđene vrste i načina navedenih u ugovoru i mora potjecati iz područja odgovornosti priređivača putovanja. U ovo se ubrajaju također negativni utjecaji nastali višom silom, sve dok oni direktno utječu na ugovorenu uslugu. S obzirom da priređivač putovanja kao ugovornu obvezu ima ispunjavanje cijelog niza pojedinačnih usluga, putni nedostatak nastaje već tada kad samo jedna jedina obveza nije ispunjena ili je ispunjena na loš način.

Ukoliko o nekom svojstvu putovanja ne postoji konkretno ugovoren dogovor, primijenit će se normalna/uobičajena svojstva/uvjeti.

Nedostatak stoga može posebno nastati ukoliko neka pojedinačna usluga na putovanju nije bila ispunjena ili je bila loše ispunjena, ako se nije ispunila svrha ugovora ili ako različite pojedinačne usluge nisu bile dovoljno dobro jedna s drugom usklađene ili priređivač putovanja nije održao i ispunio neke druge obveze (npr. obveza informiranja ili objašnjavanja). U svakom se pojedinačnom slučaju prema vrsti i svrsi putovanja, a na temelju putnog ugovora, može utvrditi čini li nedostatak pojedinačne putne usluge putovanje samo po sebi već takvim da ono izgleda kao da je njegova osnovna svrha povrijeđena – ili se tu jednostavno radi o (dodatnoj, ali prihvatljivoj) neugodnosti.

Pri donošenju ukupne ocjene za sadržaj obveznih usluga koje priređivač mora ispuniti odlučujuće značenje imaju i ponuđeni prospekti i druge informacije priređivača putovanja koje na sveopći način može shvatiti neki ne baš toliko iskusan putnik u inozemstvo. Ti se podaci također mogu smatrati kao osigurana/jamčena svojstva ili ugovorene dodatne želje putnika.

 

“Samo” neugodnost: Bez prava na zahtjev/prigovor

Ne može se svaka neugodnost na putu pravno svrstati u putne nedostatke. Određene neugodnosti odnosno nedostatnosti putnici moraju prihvatiti bez naknade – pogotovo u vrijeme masovnog turizma. Granica između kažnjivog putnog nedostatka i potpuno podnošljive neugodnosti je vrlo tanka (na primjer i što se tiče pozivanja na mjesne običaje) i može se odrediti samo u svakom pojedinačnom slučaju posebno.

 

Primjeri iz sudske prakse:

- kašnjenje leta do 4 sata

- bez vodiča puta u zračnoj luci

- dva sata čekanja na prtljagu

- manjkava opskrba ručnicima

- mravi i paučina u sobi

- tridesetminutno čekanje u blagovaonici

- uobičajeno zagađenje plaže od strane drugih putnika.

 

Putnici moraju prihvatiti uobičajene okolnosti koje ne leže u području odgovornosti priređivača putovanja i s čijim se mogućim nastankom također mora računati u svakodnevnom životu (Ključno: općeniti životni rizik).

 

Daljnji primjeri:

Ozljeda drvenom krhotinom na izletničkom brodu

Poskliznuće na mokroj površini na području bazena

Posrtanje preko korijenja stabala na livadi hotela

Normalna stopa kriminala u mjestu odmora

Ugriz majmuna u Keniji

Pojedinačni teroristički napad

 

 

Poseban slučaj: Putovanja uz kockanje i igre na sreću (rulet)

Poseban slučaj predstavljaju putovanja na kojima se kocka i igraju igre na sreću. Ovdje je u pravilu ugovorno određen samo datum putovanja i ciljno odredište, a djelomično također kategorija hotela. Pravo točnog određivanja usluge unutar ugovorno određenih granica ostaje na priređivaču putovanja.

 

Savjet:

Priređivač putovanja može svoje pravo određivanja usluge općenito obaviti samo jedanput. Ukoliko je putnicima na odredištu dodijelio određeni smještaj, naknadno ga više ne može izmijeniti. Putnik posebno nije obvezan prihvatiti i preseliti se u neki drugi (jeftiniji) smještajni objekt.

Opće važeće odredbe prava manjkavog jamstva vrijede i za putovanja na kojima se kocka i na kojima se igraju igre na sreću. Putnik općenito iz takve usluge smještaja ne može izvesti nikakve zahtjeve jamstva koji bi proizašli iz položaja ili standarda smještaja, sve dok putni prospekt u tom smislu ne sadrži nikakve posebne podatke (npr. smještaj u hotelu s najmanje tri zvjezdice).

Mjesto gdje će putnici biti smješteni se u pravilu mora nalaziti u zemljopisnom području u kojem priređivač putovanja u svojem prospektu nudi smještaj. Drugačiji smještaj je dozvoljen samo ako je u prospektu putovanja izričito navedena ta mogućnost.

 

Osnovna pravna posljedica putnog nedostatka: Smanjenje cijene putovanja

Članak § 651d njemačkog Građanskog zakonika glasi: "Ukoliko je putovanje (…) manjkavo, sukladno tome se za trajanje putnog nedostatka smanjuje cijena putovanja (...). Smanjenje se ne primjenjuje sve dok putnik ne ukaže na postojanje nedostatka".

Pri predočenju objektivnog nedostatka se znači cijena putovanja smanjuje tako da odgovara nastaloj šteti, a smanjenje se određuje kao određeni postotak jednokratne uplate. Ako je, kao što je uobičajeno, cijena putovanja već plaćena, putniku se daje pravo na zahtjev za povrat novca.


  isprintaj članak