Klice otporne na antibiotike šire se i u perilicama rublja
Klice otporne na antibiotike proširile su se i u perilice rublja u kućanstvima, ali i u dječjim bolnicama lako ih je naći ukoliko perete rublje novorođenčadi. ...
Kada snižavati cijene i koja je važnost ulaganja u ljude
Tijekom panela na HOW festivalu stalno se spominjalo Tursku kao konkurencija, a svi su sudionici zajedno zaključili da dugoročno gledano, spuštanje cijena nije ...
Novosti o bosanskim piramidama

Pronalazač bosanskih piramida dr. Semir Osmanagić i dalje ostaje među najaktivnijim i najatraktivnijim svjetskim predavačima. ...
Anketa


NALAZITE SE U > Vijesti
Najveći iznos po projektu iznosi 75.000.000,00 kn
Objavljeno: 31.07.2019. 18:08  
Objavljen poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ u vrijednosti 300 milijuna kuna
Objavljen poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ u vrijednosti 300 milijuna kuna

Snimio: Željko Marušić

 

Jedan od ciljeva Vlade Republike Hrvatske u Programu za mandat 2016.-2020. godine je stvaranje kvalitetnih uvjeta za razvoj ljudskih potencijala u turizmu prilagođavanjem postojećeg sustava formalnog obrazovanja stvarnim potrebama turističkog gospodarstva. Kao odgovor na potrebe gospodarstva osmišljeni su regionalni centri kompetentnosti u kojima će se tržište rada povezivati s obrazovanjem. Stoga je Ministarstvo turizma objavilo Poziv ustanovama za strukovno obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva koje su temeljem Odluke o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju imenovane regionalnim centrima kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva. 

Nadaju se da će putem regionalnih centara kompetentnosti osigurati suvremenu izobrazbu ljudi za turizam i ugostiteljstvo u suradnju sa stručnjacima iz javnog i privatnog sektora. 

Za ove potrebe Ministarstvo turizma osiguralo je 300 milijuna kuna u okviru Europskog socijalnog fonda, od čega se 85%, odnosno 255.000.000,00 kuna plaća novcem Europskog socijalnog fonda, a 15%, odnosno 45.000.000,00 kn osiguralo je Ministarstvo turizma. Navedeni centri dostavit će prijedloge projekata za Poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva" koji će biti financirani kao ograničeni privremeni poziv u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje", Specifičnog cilja 10.iv.1.: „Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje" Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Posebnost Poziva je povećanje brojnosti i stručnosti ljudsi na području turizma i ugostiteljstva kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti, koji će, među ostalim, unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja te potaknuti suradnju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora. 

Ciljne skupine Poziva su odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja i odrasli polaznici. 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000.000,00 kn.  Projektne prijave bit će zaprimane do zaključno 21. listopada 2019. godine. 

 

  isprintaj članak