Vodikov peroksid u vašem domu
Vodikov peroksid ne služi samo za dezinfekciju ...
Vuk
Među životinjama je vuk omražen pa psi, medvjedi i lisice neće jesti vučje meso. ...
Anketa


NALAZITE SE U > Vijesti
U siječnju 20% više dolazaka i 17% više noćenja
Objavljeno: 07.02.2018. 12:42  
Odličan početak turističke 2018. godine u Hrvatskoj
Odličan početak turističke 2018. godine u Hrvatskoj

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew) u siječnju je ostvareno 217.000 dolazaka (+20%) i 612.000 noćenja (+17%). Od toga su strani turisti ostvarili 126.000 dolazaka (+22%) i 377.000 noćenja (+21%), a poraste bilježe i domaći turisti u dolascima za 17% te u noćenjima za 12%.

 

Najviše noćenja u siječnju ostvareno je u Zagrebu

Promatrajući turistički promet po županijama, najviše noćenja u siječnju je ostvareno u Zagrebu (143.000 noćenja) te slijede Istra (107.000 noćenja) i Primorsko-goranska županija (80.000 noćenja). U Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvareno je 62.000 noćenja, u Dubrovačko-neretvanskoj 46.000 noćenja, Zadarskoj 25.000 noćenja, Šibenskoj-kninskoj 14.000 noćenja te u Ličko-senjskoj županiji 10.000 noćenja.

Na kontinentu je, ne računajući grad Zagreb, ostvareno 124.000 noćenja, a najviše je noćenja ostvareno u Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji.

Gledajući po gradovima, u siječnju je osim u gradu Zagrebu najviše noćenja ostvareno u Dubrovniku, Rovinju, Splitu, Opatiji i Poreču.

U siječnju su najviše noćenja ostvarili turisti iz BiH (60.000 noćenja), Njemačke (36.000 noćenja), Italije (34.000 noćenja), Slovenije (34.000 noćenja) i Austrije (30.000 noćenja), a gledajući po vrsti smještaja najviše je noćenja ostvareno u hotelima (359.000 noćenja) i objektima u domaćinstvu (124.000 noćenja). 

  isprintaj članak