Filmaktiv poziva riječke srednjoškolce i srednjoškolke na audiciju za dokumentarni film „Koga briga”
Polazišna točka filma su stvarni problemi, ljudi i događaji u svijetu generacije Z, ispričani iz perspektive mladih sudionika. ...
Uloga bakterija u održavanju zdravlja morskih sedimenta
Istraživanja mikrobnih zajednica mogu dati ključne informacije o stupnju zagađenja okoliša te ih je potrebno uključiti u praćenje stanja okoliša u budućnosti! ...
Najbolji poslodavci u Singapuru 2021. godine
Hotelska kuća Marriot je zauzela visoko 11. mjesto, a Accor Hotels su na 18 mjestu, Starbucks Coffe Singapore na 22. mjestu. ...
Anketa


NALAZITE SE U
Sigurnost vrlo važna za ljude i imovinu te je treba uvažavati u svakom trenu
Objavljeno: 09.11.2020. 19:40  
Ono što ste oduvijek željeli znati o alarmima, a niste se usudili pitati
Ono što ste oduvijek željeli znati o alarmima, a niste se usudili pitati

Nepravilno postavljen SOS uređaj u hotelu Eden, Rovinj

Svjedoci smo sve veće opremljenosti objekata što ima za posljedicu i povećanje šteta koje mogu nastati zbog požara, provale i prepada. Upravo zbog navedenog poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite predstavlja jedan od najvažnijih zadataka kod planiranja i uporabe objekata. S druge strane strahovito brz razvoj elektronike, uz veliki pad cijena, otvorio je put njenoj širokoj primjeni na gotovo svim poljima, a napose u navedenom području zaštite.

 

Nažalost, još uvijek se poklanja premalo pažnje zaštiti objekata, što zbog nedovoljnog poznavanja, a time i nepovjerenja u tehniku i njene mogućnosti u zaštiti, tako i zbog opuštenog razmišljanja u smislu: "Mi smo godinama živjeli bez alarma pa možemo tako i dalje”.  Nije nam namjera uvjeravati da se "od danas više ne može spavati bez alarma”, ali smatramo da bi upoznavanje s osnovnim podacima te učincima zaštite možda moglo biti korisno. Veliki problem u shvaćanju mogućnosti ovih sustava predstavlja i zaista malo pravih, a opet ne previše stručnih informacija koje se putem medija mogu dobiti. Tako je većini ljudi poznato "da su to neki detektori i da nešto svira”, te da se može i "nešto snimati kamerama”, ali je to nedovoljno za shvaćanje što su to alarmi i čemu služe te kako se, ukoliko se to smatra potrebnim, odrediti prema relativno velikoj ponudi koja se pruža na tržištu. Zato je i potpuno razumljivo da se "od šume ne vidi stablo”.

Budući da se radi o vrlo visoko sofisticiranoj tehnici, zadatak onih koji s njom rade je uglavnom pravilno projektirati i ugraditi sustave te ih kasnije pravilno održavati. Ako se želi bolji u odnosu na dovoljno dobar sustav uz prihvatljivu cijenu, najbolje je posao povjeriti onim trgovačkim društvima koja će na osnovi stručnosti osoblja i dugogodišnjeg iskustva prvo izraditi odgovarajuće ekonomsko-tehničko rješenje - dakle projekt, zatim po njemu i izvesti sam sustav, te se obvezati na pravilno održavanje. Sve se ovo rješava odgovarajućim ugovorom kojim se naručitelja potpuno zaštićuje u svakom smislu. Ovako sklopljen posao omogućit će i ostvarivanje popusta na osiguranje kod osiguravajućih društava. Služeći se nekim inozemnim iskustvima može se reći da se npr. na području vatrodojave povrat ulaganja u tehničku zaštitu (razdoblje povrata uloženog) kreće u rasponu od 3 do 5 godina. Ako je životni vijek barem 10 godina, a postignut ugradnjom ovih sustava, uz ostvarenje odgovarajuće zaštite, može se i znatno uštedjeti.

Dobar putokaz za primjenu ovih sustava mogle bi biti države koje ove elektroničke sustave zaštite koriste već dulje vrijeme. U Velikoj Britaniji gotovo da više i nema javnog objekta bez protupožarnog i protuprovalnog alarma, a posebno iznenađuje činjenica da su kamere (videosustavi) prisutne gotovo na svim "važnijim” zgradama u Londonu tako da čovjek ima dojam da se sve što se događa na ulici i nadzire. Stanje je slično i u SAD-u, Kanadi, Njemačkoj, Francuskoj, ali i drugim manjim državama. Dakle, tamo su prosudili da su cijene elektroničke zaštite nemjerljive s učincima koji se njihovom ugradnjom postižu.

 

Turistički objekti su dostupni svima

Kako su turistički objekti posebni u pogledu otvorenosti, odnosno u gotovo svim dijelovima dostupni najrazličitijim posjetiteljima, njihovoj je zaštiti potrebno posvetiti posebnu pažnju. Ovo se posebno odnosi na zaštitu od požara jer bi njegova moguća pojava mogla imati nesagledive posljedice, kako za imovinu tako i za ljudske živote. Međutim, ne manje važne su i druge vrste zaštite. U ovom smislu potrebno je spomenuti da se danas u svim novijim hotelima primjenjuje identifikacijske kartice, odnosno posebni kompjutorski programirani ključevi čime se sprečava neovlašten ulazak – provalu, u hotelske sobe. Zaštiti od različitih kriminalnih djela pridonijeli su i videonadzorni sustavi koji vidljivo, odnosno diskretno, nadziru u ovom smislu zanimljive prostore. Posebno mjesto u zaštiti gostiju zauzimaju i tzv. SOS sustavi čija je namjena brza dojava neželjenih događaja na recepciju.

 

Pojam tehničke zaštite

Pod pojmom alarmi podrazumijeva se sustave tehničke zaštite kod kojih je tehnika ta koja štiti objekte, a za razliku od fizičke zaštite kod koje čovjek obavlja zaštitu. Sama riječ alarm potekla je od srednjevjekovnog španjolskog pokliča "al’arme” koja je značila "k oružju” i kojom se zapravo pozivalo na uzbunu. Dakle, danas je tehnika ta koja će, kada to bude potrebno, a u službi zaštite objekta, pozivati na uzbunu bilo aktiviranjem svjetlosno-zvučnih signalizatora, bilo automatskim pozivanjem vlasnika štićenog objekta ili službe za fizičku zaštitu. 

Sustavi tehničke zaštite uglavnom se dijele u četiri osnovne grupe i to na vatrodojavu, protuprovalu, videonadzor i kontrolu pristupa. U hotelskim objektima posebno su zanimljivi i SOS sustavi. Postoje još i drugi sustavi kao što je npr. otkrivanje pojave plina, ulaska vode, zaštita od krađe u trgovinama itd., ali se na njima ovdje nećemo posebno zadržavati.

 

Vatrodojava

Kako je najviša sigurnost ljudi, odnosno gostiju u turističkim objektima na prvom mjestu, današnji suvrmeno opremljeni objekti gotovo su i nezamislivi bez kvalitetnih sustava automatske vatrodojave. Upravo zbog toga i inozemni turoperatori (organizatori putovanja) provjeravaju sve poduzete mjere zaštite od požara i prema tome se ravnaju. Posebno su u ovom smislu osjetljivi Englezi koji se, izgleda, najviše boje požara te tako ustraju na svakoj pojedinosti u objektima u koje dovode svoje goste. Uz navedene poduzete mjere zaštite od požara izravno utječu i na kategorizaciju hotelskih objekta, pa im se između ostalog i zato posvećuje posebna pažnja.

U Hrvatskoj se stanje s hotelskim objektima ne može ocijeniti zadovoljavajućim iako postoje i primjeri kvalitetno riješenih sustava vatrodojave.

Na primjenu sustava vatrodojave utječe također i relativno stroga zakonska regulativa nad kojom nadzor imaju inspektori MUP-a, a neprovođenje potrebnih mjera uvjetovano je i vrlo visokim novčanim kaznama. Zbog učinka koji se pravovremenim otkrivanjem požara mogu polučiti, zaštiti je potrebno posvetiti zaista veliku pažnju, jer požar ne samo da ugrožava ljudske živote već i imovinu. 

Sustav automatske vatrodojave čine središnji uređaj, detektori, ručni javljači, sklopovi za izvršne komande, sirene i telefonska dojava. Detektori su uglavnom dimni i termički, a njihova montaža je na stropu jer se kod nastanka požara dim, ali i temperatura najprije i najbolje osjete na stropu. Iako je sva današnja vatrodojavna oprema uglavnom visoke tehnologije, ipak bi bilo najbolje opredjeljivati se za onu koja će osigurati najvišu pouzdanost u dojavi požara što je zapravo i najvažniji uvjet kod izbora opreme. To su tzv. multisenzorski detektori (imaju više senzora u istom kućištu) koji osiguravaju i najmanju vjerojatnost pojave lažnog alarma, te takvi središnji uređaji koji su danas građeni upravo kao i kompjutori.

U kojim objektima vatrodojava ima opravdanja?

Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan jer se obično misli da su to samo oni koji imaju relativno veće požarno opterećenje, odnosno oni u kojima je vrijednost opreme takva da je želimo zaštititi te oni u kojima se može nalaziti veliki broj ljudi. Međutim, to mogu biti i mnogi drugi objekti od kojih, pored hotelskih, možemo navesti npr. prodajne prostore (od malih pa sve do robnih kuća), proizvodne pogone (od malih obrtničkih radionica do tvorničkih hala), zatim različite poslovne prostore (od desetka četvornih metara pa nadalje), i druge objekte koje je praktično i nemoguće sve navesti.  Može se navesti da se sve više ljudi odlučuje na ugradnju vatrodojavnih detektora čak i u stambene prostore (najčešće kuhinje u stanovima, ali i u svim drugim prostorijama). Zaštita vanjskog prostora sasvim je drugačija i ovdje se na njoj nećemo zadržavati.

 

Protuprovala

Iako se na zaštiti od provale ne ustraje u istoj mjeri kao na zaštiti od požara ipak postaje sve prisutnija u poslovnim (od najmanjih do vrijednih prostora banaka) i u stambenim objektima. Odlazak na godišnji odmor i ostavljanje praznog stana bez ikakve zaštite može u smislu provale imati neželjene posljedice. Kako je ulaganje u tu elektroniku koja se putem telefonske linije može povezati na centar fizičke zaštite, umjesto da netko stalno mora čuvati kuću, relativno malo za učinke koji se mogu polučiti, nije neobično da se ljudi sve više opredjeljuju za ovaj tip zaštite. 

Kada se radi o turističkim objektima protuprovala sigurno može naći svoje mjesto u zaštiti prostorija u kojima gosti ostavljaju vrijedne stvari.

Sustavi protuprovale predstavljeni su sa središnjim uređajem, detektorima, svjetlosno-zvučnim signalizatorima te vodovima za njihovo povezivanje. Postoji više vrsta detektora što ovisi od vrste pojave koja se želi ustanoviti. Tako razlikujemo pasivne infracrvene i mikrovalne detektore (zovemo ih i detektorima pokreta pri čemu su moguće i njihove kombinacije), detektore loma stakla, detektore vibracija-šuma, itd. Svaki od ovih detektora namijenjen je otkrivanju određenih pojava npr. detektor pokreta otkriva ulazak osobe u štićeni prostor, detektor loma stakla otkriva razbijanje stakla, dok detektor vibracija otkriva bušenje zidova, itd. Svi detektore se povezuje na središnji uređaj kome i prosljeđuju "svoja zapažanja”. Središnji uređaj nakon analize signala iz detektora "odlučuje” hoće li alarmno stanje proslijediti na svjetlosno-zvučne signalizatore i putem telefona na daljinu. 

Svjetlosno-zvučni signalizatori ili popularnije nazvane sirene s bljeskalicama su uređaji koji imaju zadatak zvučno i svjetlosno oglasiti alarm. 

Dojavni uređaj je također elektronički sklop koji služi za automatsko prosljeđivanje alarma putem telefona, što znači da on sam bira unaprijed uprogramirane brojeve (npr. vaš broj kod kuće). Nakon toga dojavnik prosljeđuje govornu poruku (koja se unaprijed snima - npr. vi svojim glasom snimite glasovnu poruku "provala u objektu MM”) ili je moguće proslijediti šifriranu poruku do alarmnog centra fizičke zaštite. 

 

Videonadzor

Namjena videonadzornog sustava je zaštita objekata od pristupa neovlaštenih osoba te se koristi kako u vanjskim tako i u unutarnjim prostorima. Zaštita se provodi funkcionalnim rasporedom kamera npr. oko nekog objekta (vanjska zaštita) čime se na vrijeme otkrivaju nepoželjne osobe ili unutar objekta na mjestima gdje se očekuje njihov ulazak. U hotelskim objektima je potrebno nadzirati ulazne prostore, recepciju, restorane, posebno garderobe i bazene gdje se pored sprečavanja krađe mogu na vrijeme spriječiti i mnogo veće nesreće (nažalost, nekoliko strašnih primjera s utapljanjem djece dokazuje opravdanost ovih stavova).

Sustavi se sastoje od kamera, kontrolne opreme i instalacije za povezivanje.

Uloga im je pretvaranje slike u videosignale koji se prenose do kontrolne opreme. Kako bi kamera ispravno radila treba imati na sebi i odgovarajući objektiv koji može biti i s automatskim otvaranjem zaslona. Izbor odgovarajućeg objektiva osjetljiv je posao i od njega ovisi hoće li slika biti dovoljno jasna. Kamera treba biti i na odgovarajućem nosaču, a ako je se montira vani treba imati i odgovarajuće kućište koje sprečava zaleđivanje. U unutrašnjosti objekata također se mogu koristiti kućišta, ali uglavnom u svrhu sakrivanja kamera. Kontrolna oprema najčešće se sastoji od nekog prekidačkog sklopa (switchera) kojim se bira slika s kamere ili od multipleksera koji automatski digitalizira sliku te je tako može smanjivati i prikazivati više kamera na istom monitoru, a može ih i u nekom vremenskom razmaku izmjenjivati. Sve češće je u upotrebi i kompjutor kojim se mogu programirati različite mogućnosti te modemi za prijenos video signala putem telefona na daljinu.

Često su u upotrebi i videoportafonski sustavi koji imaju malu videokameru na ulazu u neki prostor i kojima na svom mini-monitoru s telefonskom slušalicom možete na vrijeme spriječiti ulazak nepoželjne osobe.

 

Kontrola pristupa

Ovoaj dio tehničke zaštite predstavlja zaštitu od neovlaštenog ulaska u objekt. Dakle, u štićene prostore mogu ulaziti samo ovlaštene osobe (one s karticama) pri čemu se njihovim provlačenjem ili približavanjem čitaču automatski mogu otvoriti vrata ili rampe na ulazu u taj prostor.

Sustav se sastoji od identifikacijskih kartica (magnetske, bar code, proximity itd.) koje posjeduje svaka osoba koja želi ući u neki objekt ili prostor koji se štiti, zatim od čitača kartica koji se obično nalaze na ulazima u takve prostore i od kontrolne opreme koja je predstavljena kompjutorom s odgovarajućim softwareom za obradu podataka.

Kako su čitači spojeni na kompjutor, ovaj sustav može služiti i za bilježenje prisutnosti na poslu tako da je on sve omiljeniji. Pokazalo se da je već za poduzeće od desetak zaposlenih ovaj sustav isplativ.

 

SOS sustavi

SOS sustavi služe za dojavu opasnosti iz hotelskih soba. Sastoje se najčešće od poteznih tipki u kupaonicama, središnjeg uređaja na recepciji i vodova za povezivanje. Slično kao i za vatrodojavu, ovi se sustavi uvjetuju u hotelima kako bi se goste zaštitilo u najvećoj mogućoj mjeri od mogućih opasnosti (bilo zbog zdravstvenih neprilika, požara, prepada i sl.) s time da turisti pojedinih država ne žele boraviti u objektima koji nemaju takve uređaje, što se posebno odnosi na goste iz Velike Britanije koje cijene svi naši domaćini.

 

Zaključimo da je sigurnost vrlo važna za ljude i imovinu te je treba uvažavati u svakom trenu. Danas na hrvatskom tržištu postoje odlične tvrtke, pogledajte samo popratne oglase, koje jamče učinkovitost zaštite kako doma tako i poslovnih prostora - znači i hotela i ostalih objekata u službi turizma.

  isprintaj članak