Zašto su mnoge države počele kupovati zlato puno prije korona virusa
Zlatna groznica se nastavila posljednjih tjedana, što je vodeći pokazatelj zabrinjavajućeg vremena koje je pred nama. ...
Pauk i kako ga se riješiti
Ako ih se želite riješiti nemojte im nauditi, ali ni sebe i svoje izložiti opasnim kemikalijama. ...
Vinari Zagrebačke županije očekuju turiste
Snimljen video kao poticaj turističkom obilasku vinara Zagrebačke županije ...
Anketa


NALAZITE SE U
Turizam za sve
Objavljeno: 27.06.2013. 14:19  
Osobe s invaliditetom čine oko 10% ukupne svjetskog stanovništva
Osobe s invaliditetom čine oko 10% ukupne svjetskog stanovništva

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da osobe s invaliditetom čine oko 10 posto ukupnog svjetskog stanovništva što ukazuje na potrebu sustavne skrbi o tim ljudima. Međutim, taj je broj puno viši u zemljama koje su bile pogođene velikim ratnim razaranjima i drugim elementarnim nepogodama.

 

Izjednačeni u pravima i obvezama, ali...

Osobe s invaliditetom izjednačene su u pravima i obvezama. Budući da im u praksi još uvijek neka prava nisu osigurana te imaju ograničeno sudjelovanje u društvenom i javnom životu, države bi trebale poduzeti dodatne akcije u svrhu izjednačavanja istih, kao i povećati svijest šire zajednice o osobama s invaliditetom, kako o njihovim pravima, potrebama, potencijalima tako i o njihovom doprinosu. U skladu s navedenim, Vijeće Europe, Europska unija i Ujedinjeni narodi preporučuju državama međunarodnu suradnju glede politike izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na svjetskoj i regionalnoj razini.

Veliki broj osoba s invaliditetom, osjećaju posljedice neodgovarajućeg planiranja i izgradnju stambenih objekata i nepristupačnosti objektima javnoga značaja, odnosno neriješenih problema kretanja. Prepreku predstavlja svaka poteškoća u prostoru nastala prirodnim putem ili kao proizvod tehničkog zahvata u njezinom ostvarenju. Ona predstavlja fizičko ograničenje koje se treba svladavati funkcionalnim ili tehničkim intervencijama. Takve prepreke predstavljaju objekti sa ili bez dovoljno širine dizala, stuba, suviše strmih i opasnih rampi, visokih rubnika, nedovoljne širine vrata itd.

Aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvenom životu gotovo je nemoguće poticati bez osiguravanja odgovarajuće pristupačnosti javnim objektima i prilagodbe javnog prijevoza.

Da bi osobe s invaliditetom mogle neovisno živjeti, aktivno sudjelovati u svim aktivnostima uže i šire zajednice, moramo im približiti i učiniti dostupnim sve mogućnosti koje proizlaze iz turističke ponude. Pod tim podrazumijevamo zimski i ljetni turizam kao i klimatsko liječenje.


Turistički vodiči za sve

Izradom turističkih vodiča, koji u svom sadržaju imaju i oznake pristupačnosti, odnosno nepristupačnosti objektima, javnim površinama, javnom prijevozu gradskih i međugradskih prijevoznih sredstava i drugih sredstava omogućava se povećanje pokretljivosti osoba s invaliditetom i veća samostalnost u svrhu njihova kvalitetnijeg života.

Svaki bi vodič trebao sadržavati međunarodne simbole (npr. potpuni simbol koji se stavlja za one korisnike koji upotrebljavaju kolica bez pratnje i za sve ostale osobe s invaliditetom). Tim se simbolom označava da je usluga dostupna svim osobama s invaliditetom uključujući i one koji upotrebljavaju kolica. Druga vrsta simbola označava da je dostupno svim osobama s invaliditetom, uključujući i osobe u invalidskim kolicima, s jednim osobnim pomagačem. Svaki bi vodič trebao sadržavati oznaku pristupačnosti (potpunu ili djelomičnu). Uz djelomičnu pristupačnost trebalo bi stajati što nije dostupno, odnosno opis ograničenja dostupnosti. Vodič bi trebao sadržavati simbole, koji bi označavali što se nudi osobama s invaliditetom, kao i mogućnosti korištenja te ponude.


Turizam za sve

Takve vrste “vodiča za sve” u sklopu “turizam za sve” imaju neke zemlje. Uglavnom su vodiči rađeni regionalno, za pojedine gradove ili regije.

U Engleskoj, kao i u Škotskoj pod nazivom “turizam za sve”, turistička ponuda je data regionalno. Nizozemska ima visoki stupanj pristupačnosti turističkih objekata. Italija ima uglavnom regionalno riješene vodiče, kao i Danska. U Irskoj imaju vodiče u kojima se nalaze simboli tzv. “puni simbol” i “simbol s asistentom” (“puni simbol” označava da je usluga dostupna i potpuna bez asistenta, dok “simbol s asistentom” označava da je dostupnost potpuna i osobama s asistentom). Švicarska ima vodiče koji su regionalni, a pružaju informacije svim osobama s invaliditetom.

  isprintaj članak