Plesni stilovi koji će vam poboljšati tjelesnu spremnost
Ples je jedan od najvažnijih načina rješavanja kalorija, a istovremeno se zabavljate. ...
Stvari koje nikako ne pripadaju u perilicu rublja
Ako želite uštedjeti novac i ako želite da vaša perilica rublja dobro i dugo radi, onda budite oprezni da sljedeći predmeti ne uđu u nju. ...
Djeca, škola i zaštitne maske za lice
I učenici i studenti u Nizozemskoj ne moraju nositi maske za lice, čak ni učitelji i starija djeca iako su se neki učitelji opirali takvoj "slobodi”. ...
Anketa


NALAZITE SE U
Oni koji karticu već imaju, trebaju provjeriti njihovu valjanost
Objavljeno: 10.06.2020. 07:33  
Prije putovanja provjerite valjanost europske kartice zdravstvenog osiguranja
Prije putovanja provjerite valjanost europske kartice zdravstvenog osiguranja

Svaka zabava može završiti s opasnostima po zdravlje

 

Europska kartica zdravstvenog osigurnja i dalje osigurava ista prava za vrijeme privremenog boravka u Europskoj uniji i na području Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske. Osiguranici mogu primati hitne i nužne zdravstvene usluge po europskoj kartici ukoliko posjete liječnika u zdravstvenoj mreži.

Do kraja prijelaznog razdoblja Brexita, tj. do kraja ove godine, u Velikoj Britaniji je također moguće zatražiti zdravstvene usluge s europskom karticom.

I u državama s kojima Hrvatska ima međudržavne sporazume, osigurane osobe imaju pravo na hitno liječenje s liječnicima koji su u javnoj zdravstvenoj mreži. 

U drugim zemljama, poput Egipta, Tunisa, Turske i SAD-a, europska karta ne vrijedi, pa se savjetuje sklapanje komercijalnog putnog zdravstvenog osiguranja.

Prilikom sklapanja komercijalnog putnog zdravstvenog osiguranja provjere sitno otisnuta slova i obuhvaća li zdravstvene usluge vezane uz epidemiju covida-19, jer smo otkrili da to nekoliko osiguravajućih društava ne pokriva.

 

Provjerite valjanost

Osiguranici s europskom karticom zdravstvenog osiguranja mogu izbjeći izravnu naplatu u pravilu visokih troškova za obavljanje nužne ili potrebne medicinske usluge u inozemstvu. Europska karta je besplatna. 

Oni koji karticu već imaju, trebaju provjeriti njihovu valjanost. 

Osiguranici s europskom karticom zdravstvenog osiguranja moraju zatražiti medicinske usluge od liječnika u javnoj mreži, a ne u tzv. turističkim klinikama, čak i ako se nalaze u zdravstvenom domu. U protivnom će morati sami platiti uslugu. Povrat troškova može se tada zatražiti od HZZO-a, ali oni neće biti nadoknađeni u cijelosti.

Prije traženja medicinske usluge obavezno provjerite primaju li spomenutu europsku karticu zdravstvenog osiguranja.

  isprintaj članak