U kojoj zemlji pršti od orgazma?
Sve vrvi trgovinama seksi igračkama, raznim spolno poticajnim materijalima, pornografskim filmovima i slično. ...
Krovovi bečkog metroa postaju postrojenja za proizvodnju solarne energije
Dobivenu će se energiju trošiti odmah na mjestu proizvodnje za pogon dizala, pokretnih stuba i rasvjetu. ...
Pravila ponašanja u restoranu i baru
Ukoliko ste u žurbi ili ne volite čekati, dajte napojnicu konobaru unaprijed i naglasite mu kako znate cijeniti dobru uslugu. ...
Anketa


NALAZITE SE U
Izvanpansionska potrošnja kao hrvatski "izum"
Objavljeno: 27.01.2014. 15:23  
Specifičnosti u hrvatskoj turističkoj terminologiji
Specifičnosti u hrvatskoj turističkoj terminologiji

Aquacity Varaždin

 

U svakom području ljudskog rada i djelovanja bilo da je znanstveno, stručno ili usko praktično, nastaje posebna terminologija i fond riječi specifičnog značenja koja u nekom drugom kontekstu nemaju ili se ne mogu upotrijebiti. Razvija se i  standardizira terminologija koju razumiju ili upotrebljavaju samo oni koji se bave nekim područjem. Oni je stvaraju i razvijaju kako bi postigli visoki stupanj međusobnog razumijevanja, da bi se moglo stvarati, planirati i razvijati.


Definicije i razumijevanje pojmova moraju biti vrlo jasni

Takva su razumijevanja važna osobito u znantveno-istraživačkom radu gdje definicije i razumijevanje pojmova moraju biti vrlo jasni. Ako se rezultati primjenjuju u praksi terminologija se širi u primjeni znanstvenih dostignuća pa je potrebno znanje i razumijevanje svih koji sudjeluju u primjeni. Iz nekih područja društveno humanističkih znanosti terminologija koju su prihvatili i odredili znanstvenici često šire i primjenjuju stručnjaci u praksi koji nemaju dovoljno predznanja pa pojedine pojmove upotrebljavaju prema vlastitom razumijevanju zbog čega dolazi i do teže primjene koncepcije koju podrazumijevaju.

Marketing je primjerice pojam pod kojim se razumijeva različito definirana koncepcija od strane znanstvenika, ali se u njihovim definicijama uvijek nalazi ista ideja o složenoj koncepciji tržišnog ponašanja i poslovanja gospodarskih i drugih subjekata. U praksi se taj pojam (kao i drugi marketinški pojmovi) upotrebljava vrlo često, ali je ta uporaba često nejasna i pokazuje da nije u skladu s definiranom marketinökom koncepcijom.


Razvoj turizma je pridonio razvoju pridjeva "turistički"

Razvoj turizma, kojeg se smatra novijom pojavom iako je čovjek zbog zabave, učenja i drugih razloga koji nisu bili vezani za zaradu putovao već u dalekoj prošlosti, donio je mnogo novih pojmova u poznatim svjetskim i mnogim drugim jezicima, a osobito u jezicima zemalja gdje se turizam snažnije razvijao, pa se razvila terminologija koja se upotrebljava samo u turizmu. Često se dodaje samo pridjev “turistički” da bi se bliže odredilo njihovo značenje.


Engleski kao "izvorni" jezik turizma

U posljednjih petnaestak godina istraživači turizma - turistički znanstvenici i stručnjaci u razvijenim zemljama objavili su mnoga istraživanja, znanstvena i stručna djela koja pokazuju da se razvila specifična turistička terminologija i da su postavljene već široko prihvaćene definicije mnogih pojmova koji određuju turizam. Turizam se već viöe desetljeća istražuje znanstvenim metodama i studira na svim obrazovnim razinama, a kako se rezultate istraživanja i drugi radovi objavlju najviše na engleskom jeziku taj se jezik može smatrati svojevrsnim “izvornim” jezikom turizma.

Novija turistička literatura pokazuje da je stvorena turistička terminologija u kojoj su prihvaćeni mnogi termini i određeni mnogi pojmovi koji označavaju nova turistička kretanja i njihovo strukturiranje u oblike selektivnog turizma kao što su: ekoturizam, kulturni turizam, gradski, ruralni, zdravstveni i dr. Na nekim se međunarodnim simpozijima raspravljalo o definicijama i važnosti prihvaćanja nekih pojmova ili definicija koje označavaju kretanja specifičnih obilježja koja se ne opažaju i ne potvrđuju u nekim drugim oblicima turističkih kretanja. Na razini svjetske turističke organizacije donesene su mnoge definicije u svrhu žireg razumijevanja i istraživanja turizma.


Izvanpansionska potrošnja kao hrvatski "izum"

Za hrvatski se turizam može reći da ima dužu povijest, ali se razvijao u znatno drukčijim gospodarskim i društveno-političkim uvjetima što je utjecalo na stvaranje terminologije u kojoj postoje pojmovi kojih nema u “izvornoj” turističkoj terminologiji kao ni u terminologiji poznatih svjetskih jezika. Tako u hrvatskoj turističkoj terminologiji postoje pojmovi koji se ne mogu prevesti na te jezike što upućuje na zaključak da razumijevanje turizma u Hrvatskoj nije istovjetno razumijevanju turizma i turističkih kretanja u razvijenim zemljama. Takvih pojmova ima više ali se neki se vrlo često upotrebljavaju, a to su: tranzitni turizam, izletnički turizam, izvanpansionska potrošnja (ili ponuda).

Tranzitni turizam je pojam koji se ne može susresti u stranoj turističkoj literaturi. Sastavljen je od dva pojma koji su suprotni po značenju. Tranzit podrazumijeva prijevoz (proputovanje od mjesta polaska do mjesta dolaska) uz moguće kraće zadržavanje, dok turizam podrazumijeva, putovanje, boravak i neke aktivnosti u mjestu boravka (odredišta) koje zadovoljavaju turističke potrebe. U svim se putovanjima tranzitiraju neka područja ali tranzit nije motiv putovanja. Ta se dva pojma prema njihovom značenju ne mogu spajati u neko novo značenje i označavati neku novu pojavu, a tranzit se ne može smatrati posebnim oblikom turističkog kretanja.

 

Pojmovi kojih nema u stranoj turističkoj literaturi

Izletnički turizam se također ne pojavljuje u stranoj turističkoj literaturi. Ta dva pojma označavaju različita kretanja što je definirano i od strane Svjetske turističke organizacije. Izleti su aktivnosti turista u turističkom odredištu. Kada turisti stignu u neko odredište turističke agencije im nude izlete zbog upoznavanja bliže i dalje okolice. Izleti su također kraći odlasci (poludnevni i jednodnevni - po definiciji Svjetske turističke organizacije do 24 sata) u kojima se ne ostvaruje boravak (noćenje) dok je u turizmu boravak jedan od bitnih elemenata.

Izvanpansionska potrošnja (ponuda) je pojam koji se ne može prevesti ni na jedan svjetski jezik. U hrvatskoj znanstvenoj turističkoj literaturi koristi se često, ali nije definiran pa nije moguće razumjeti njegovo značenje, odnosno na koju potrošnju se zapravo odnosi. Može se samo pretpostaviti da označava potrošnju koja se u stranoj turističkoj literaturi i razumijevanju turizma označava pojmom turistička potrošnja (ponuda). *1


Izvanpansionska potrošnja (ponuda) je pojam koji se ne može prevesti ni na jedan svjetski jezik

Pojam izvanpansionska potrošnja počeo se sve viöše koristiti krajem sedamdesetih godina kada se već pokazalo da je potrošnja turista koji borave u hotelima vrlo niska jer se radilo o gostima koji su dolazili u sklopu turističkih aranžmana turoperatora za koje su hoteli nudili svoje najniže cijene. Iako su u hrvatskoj smještajnoj ponudi više bili zastupljeni kampovi i domaćinstva, o hotelima se već od samog početka njihove intenzivne izgradnje vodilo više računa na razinama državnog odlučivanja o turizmu, osobito nakon stvaranja velikih hotelsko turističkih organizacija (SOUR-a) u prvoj polovici sedamdesetih godina. Od tih su razina upućivane preporuke o potrebi povećanja potrošnje turista čime se nije htjelo dovesti u pitanje pansionsku potrošnju u hotelima koja je bila osigurana odnosima hotela i turoperatora, pa je stvoren najpovoljniji termin “vanpansionska” potrošnja koji je vrlo brzo ušao u svakodnevnu uporabu putem medija, kao i u znanstveno-istraživačku literaturu. Tada nije bilo određeno tko i kako bi trebao razvijati “vanpansionsku” ponudu i ostvariti takvu potrošnju, a nije bilo ni jasnog plana razvoja turizma iz kojeg bi se raspoznalo pravo značenje.

Široka uporaba tog nejasnog pojma, kao i drugih pojmova, ostala je do danas i predstavlja određenu specifičnost. Međutim na takvim se nejasnim pojmovima ne mogu temeljiti strateški planovi turističkih odredišta niti usporedbe sa stranim istraživanjima i dostignućima. Zato bi takve pojmove trebalo definirati ili ih zamijeniti pojmovima koji se koriste na razvijenim tržištima na kojima postoji veći stupanj senzibilitata i preciznosti u određivanju i koriötenju pojmova što potvrđuje da se radi o jasnom razumijevanju pojave, tržišnih odnosa, planiranja i razvoja.

 

*1 Samo se u hotelskom poslovanju razlikuju pansionski i nepansionski gosti.

 

 

  isprintaj članak