Šarene maske za lice dobivaju na popularnosti u Južnoj Koreji
Poznata glumica Kim Hye-soo objavila je na društvenim mrežama svoju fotografiju s maskom neonske boje. Fotografija je privukla velik broj klikova i lajkova. ...
Prirodan hidrogel kao ekološko rješenje za suše
Bečki znanstvenici razvili su hidrogel od potpuno prirodnih sirovina koji dugoročno poboljšava kakvoću tla. ...
Glačalo i glačanje
Kada kupujete novo glačalo obavezno provjerite ima li odgovarajući atest tj. zadovoljava li sigurnosne sustave u našoj zemlji. ...
Anketa


NALAZITE SE U
Žena koja nosi i rodi dijete moći će od „pravnim roditeljima” dobiti nagradu od 8.000 do 15.000 eura
Objavljeno: 23.05.2019. 09:40  
Srbija uvodi surogat-majke
Srbija uvodi surogat-majke

Prema pisanju beogradske Politike, uskoro će Građanskim zakonom biti dozvoljeno surogat majčinstvo u Srbiji. Bit će dozvoljena umjerena nagrada "rodilji” - ženi koji nosi i rodi dijete, u iznosu između 8.000 i 15.000 eura

Tako više žene iz Srbije neće trebati odlaziti u Ukrajinu u kojima su surogat majkama plaćali između 30.000 i 40.000 eura niti u Ameriku gdje je iznos nagrade dosizao i stotinu tisuća američki dolara!

Majčinstvo je do sada uvijek bilo neosporno budući da se u životu i pravno smatra da je majka djeteta ona žena koja ga je rodila. No, sada će postojati pravni i biološki trokut budući da će u nastanku novog života sudjelovati tri žene: ona koja daje jajnu stanicu, ona koja će iznijeti trudnoću i roditi te žena koja će biti majka djeteta. Zakon kaže da je to "namjeravana majka”. Ona po pravilu neće biti davatelj jajne stanice, ali i ta mogućnost nije isključena.

– Mislim da smo pronašli lijepu riječ „rodilja” za ženu koja će nositi i roditi dete. Termin „surogat-majka” je grub i netočan, jer zapravo to nije majka, već žena koja ima funkciju „inkubatora”, ma koliko to neugodno zvučalo. Ona će rađati za drugoga, jajna stanica ne potječe od nje i ona neće biti majka. Prevladalo je mišljenje kako zakon treba omogućiti ovakvu vrstu ugovora o rađanju za drugoga” – izjavio je za Politiku prof. dr Miodrag Orlić, v. d. predsjednika komisije za izradu prednacrta.

Zakon je predviđa više mogućih situacija koje mogu biti riješene ugovorom između tri žene, a kada je o ocu djeteta riječ, to će po pravilu biti suprug ili partner majke ili, kako zakon kaže, namjeravane majke. Njih dvoje će biti „namjeravani roditelji”.

Prof. dr Olga Cvejić Jančić, koja je nadležna za porodično pravo u budućem Građanskom zakoniku, iznijela je podatak da u Srbiji ima oko 300.000 parova koji bi na ovakav način mogli doći do potomstva.

 

Moralna pitanja o nagradi za „uslugu” rađanja djeteta

Prema prednacrtu Građanskog zakonika, ugovorom se ne može utvrditi nagrada za rađanje za drugog, već samo „naknada razumnih troškova u vezi s nošenjem i rađanjem djeteta”, kao što su gubitak zarade, medicinske usluge, prijevoz, smještaj i prehrana surogat-majke.

Kada je riječ o nagradi, postavilo se pitanje je li moralno rađati za novac i zbog novca, ali je prevladalo mišljenje da je umjerena nagrada sasvim odgovarajuće rješenje.

Nakon djetetovog rođenja, u matične knjige se kao roditelji upisuju „namjeravani roditelji” – pravna majka i otac djeteta. Postoji mogućnost da ugovor sa surogat-majkom zaključi i žena koja živi sama, odnosno bez partnera. U tom slučaju za oplodnju mora biti korištena njena jajna stanica.

Surogat-majčinstvo je dozvoljeno u Australiji, Belgiji, Češkoj, Grčkoj, Gruziji, Izraelu, Kanadi, Nizozemskoj, Rusiji, SAD, Ukrajini i Velikoj Britaniji, a vrlo je rasprostranjeno u Indiji.

  isprintaj članak