Podstrek za bolju prehranu prilikom kupovine
Skrivene kalorijske zamke, masni zalogaji, zaslađena pića - supermarket je prepun nezdrave prehrane. Mnogi se potrošači pitaju: „Što još danas jesti sigurno?“ ...
Dubrovački hotel Kazbek prvi je hrvatski hotel koji se priključio svjetskoj cage-free inicijativi
Najveća politička kampanja za životinje iskorištavane u industriji hrane - europska građanska inicijativa Okončajmo doba kaveza čiji je krajnji cilj zabrana kav ...
Znanstvenici upozoravaju na ozbiljne zdravstvene posljedice zbog klimatskih promjena
Kako toplinski valovi postaju sve češći, teži i duži, očekujemo još bolesti povezanih s toplinom i smrti, posebno među djecom, starijim osobama, osobama s kroni ...
Anketa


NALAZITE SE U > Vijesti
Neizostavno je pridržavanje zakonskih propisa Hrvatske
Objavljeno: 03.09.2019. 11:57  
Zahtjev za dostavu Izvješća o javnoj raspravi za Izmjene i dopune GUP-a Zagreba
Zahtjev za dostavu Izvješća o javnoj raspravi za Izmjene i dopune GUP-a Zagreba

Zagreb

 

Udruženje hrvatskih arhitekata, Hrvatska komora arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreb i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu poziva Grad Zagreb da sukladno Zakonskoj obvezi dostavi Izvješće o javnoj raspravi provedenoj od 31. srpnja do 14. kolovoza 2019. godine u postupku donošenja Izmjena i dopuna GUP-a Zagreba.

Prema Zakona o prostornom uređenju važećem u trenutku donošenja Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, rok za pripremu izvješća o javnoj raspravi je najviše petnaest dana za izmjene i dopune prostornog plana, što je isteklo 30. kolovoza 2019. godine.

Stručne udruge i ustanove s područja arhitekture i urbanizma u ponovnoj javnoj raspravi na Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba uputile su ukupno 15 primjedbi u kojima su obrazložili razloge zbog kojih je GUP nužno dodatno doraditi i uputiti na drugu ponovnu javnu raspravu.

Primjedbe se odnose na neusklađenost prijedloga izmjena i dopuna GUP-a sa zakonima, uredbama, pravilnicima i planom višeg reda, te na planske odredbe za koje ne postoje relevantne stručne podloge i analize na temelju kojih su predložene.

 

U zakonodavnom i tehničkom smislu neprihvatljivo je da izmjene GUP-a nisu ispravno pripremljene za ponovnu javnu raspravu. Kako bi se osiguralo jasno i nedvosmisleno te potpuno transparentno sudjelovanje javnosti u javnoj raspravi, trebalo je jednoznačno prikazati koje su to najnovije promjene u odnosu na prvu javnu raspravu, na koje je bilo moguće davati primjedbe i prijedloge. Također, Grad Zagreb ukinuo je obavezu većine detaljnih planova a pri tome nije postupio u skladu sa Zakonom jer nije analizirao kriterije za utvrđivanje obuhvata preostalih planova te nije definirao detaljne prostorne parametre za nove zone izvan tih planova. Nedefinirane zone i nepostojanje detaljnih planova dovode do neurednih odnosa u prostoru i problema kakve danas susrećemo primjerice u razvoju Trešnjevke. GUP kao provedbeni dokument mora biti u potpunosti jasan i onemogućiti različita tumačenja pojedinih odredbi.

Stručne udruge i ustanove u sadržajnom smislu reagiraju tu i na niz prostorno-planskih odredbi koje nisu donesene na aktualnim i relevantnim stručnim podlogama. Većina stručnih podloga, kao i najvažnije gospodarske i demografske podloge, i dalje su iz prošlog stoljeća i time potpuno zastarjele i neusklađene s današnjim potrebama te znanstvenim i stručno utvrđenim relevantnim činjenicama.

Za Velesajam je uklonjena oznaka gradskog projekta čime je uklonjena i obaveza raspisivanja daljnjih procedura temeljenih na dosad izrađenim stručnim podlogama koje je za Grad Zagreb pripremio Arhitektonski fakultet. Prostor Hipodroma štiti se kao prostor vrijednog krajobraza u Prostornom planu Grada Zagreba te ne postoji niti jedna relevantna podloga koja bi dala za pravo izrađivaču GUP-a da promjeni namjenu tog prostora.


Prometna studija za javne garaže u Donjem gradu, izrađena u travnju 2019., može poslužiti kao stručna podloga koja bi trebala rezultirati jasnim i nedvojbenim uvjetima za smještaj javnih parkirališnih garaža u GUP-u. Međutim, uzevši u obzir datum izrade studije, vidljivo je kako ona nije izrađena kao stručna podloga, nego kao opravdanje za plansku odredbu prethodno uvrštenu u GUP, koja i dalje nije riješila stvarna mjesta i kapacitete garaža.

 

Prije bilo kakvih sustavnih promjena koje se unose u GUP kao provedbeni dokument, nužno je provesti javne rasprave i javne natječaje kako bi se javnost upoznala i mogla sudjelovati u odlučivanju o budućoj transformaciji i namjeni gradskog prostora. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna GUP-a ponovno se želi ukinuti instrument javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja kao glavnog elementa razvoja i podizanja kvalitete kulture građenja u prostoru. Javni arhitektonsko-urbanistički natječaj provodi se kako bi za sva javna ulaganja, a i one druga, na ključnim prostorima kao što su Zagrebački Velesajam i Hipodrom, Radnička cesta, Savska cesta, projekt novog Nacionalnog stadiona i drugi, osigurali visokokvalitetna arhitektonsko-urbanistička rješenja te prezentirali kulturu građenja u gradu Zagrebu i Hrvatskoj. Sve ovo nalaže i Europska deklaracija „Prema visokovrijednoj europskoj kulturi građenja" iz 2018. godine koju su usvojili europski ministri kulture te „Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020" usvojene na Vladi RH 2012. godine.

 

Nove stručne analize i podloge GUP-a nužne su za daljnje planiranje grada. Novi pristup i potrebno promišljanje ide u smjeru izrade potpuno novog GUP-a, no kako je riječ o ozbiljnom, sveobuhvatnom i interdisciplinarnom procesu, potrebno je planirati rok za izradu novog GUP-a od 3 do 5 godina.

 

Pored navedenih primjedbi i prijedloga koji se odnose na Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a, naglašavamo nedvojbenom potrebu ulaganja u društveno-ekonomski razvoj grada Zagreba, ali pod uvjetom adekvatnog planiranja i rješavanja svih pitanja vezanih uz zaštitu prirode i okoliša te zaštitu kulturne baštine. Neizostavno je pridržavanje zakonskih propisa Hrvatske s naglaskom na transparentnost procesa izrade i uključenost javnosti, pri čemu je obavezna provedba svih uvjeta i mjera propisanih od strane stručnih nadležnih tijela.

  isprintaj članak