Samo do 1560. godine ubijeno je oko 15 milijuna ljudi
Papa Aleksandar VI. izdao je nekoliko papinskih bula u kojima se otvoreno zagovara i opravdava porobljavanje domorodačkih naroda Kariba i Amerike, sve to u kori ...
Dezinfekcija doma na pametan način
Kako najbolje pristupiti čišćenju u kućanstvu, kao i prepoznati i dezinficirati neka mjesta s uobičajenim žarištem klica. ...
Koronavirus smanjio zagađenje zraka u Europi i svijetu
Objavljene karte prikazuju promjene u količini dušičnog dioksida (NO2) - zagađivača koji uglavnom nastaje od upotrebe fosilnih goriva. ...
Anketa


NALAZITE SE U
Prema Indeksu prekinutog djetinjstva Slovenija je treća
Objavljeno: 08.03.2020. 08:15  
Zlostavljanje djece u regiji danas
Zlostavljanje djece u regiji danas

Snimio: Željko Marušić 

Na prošlogodišnjoj listi organizacije „Sačuvajmo djecu” urađenoj prema Indeksu prekinutog djetinjstva, koji govori o tome koliko je djetinjstvo u određenoj zajednici ugroženo uslijed čimbenika kao što su loše zdravlje, neuhranjenost, isključivanje iz obrazovanja, dječji rad, brakovi maloljetnika, maloljetničke trudnoća i veliko nasilje, Slovenija dijeli treće mesto s Norveškom, Hrvatska se nalazi na 29. mjestu, Bosna i Hercegovina na 38., Srbija na 46., Crna Gora 50., Albanija na 61., a Sjeverna Makedonija čak na 69. mjestu.

  isprintaj članak