29.10.2013. 20:52:00   
Čorba je zapravo perzijanizam, a ne turcizam

Nazivoslovne dvojbe mogu se rješavati jedino uvidom u cjelovit sustav hrvatske rječničke norme. Drugim riječima, problemi terminologije ili nazivoslovlja - bez obzira na koji se dio stručnog leksika odnosili (u našem slučaju na turizam i ugostiteljstvo )- razrješivi su, uza sve posebnosti terminologijskih zakonomjernosti, uvažavanjem općih smjernica leksičke norme pojedinoga standarnog jezika. Tako se iznijeti problemi u ovom članku argumentiraju gotovo dvostoljetnim stalnicama hrvatske leksičke tradicije - odnosom prema jezičnom posuđivanju u hrvatskom književnom jeziku.


Napisao: Nebojša Koharević

 

Nedoumica u današnjem članku jezično i pojmovno ne bi trebala uopće biti dvoznačnom. Postavljen je, naime, upit o odnosu između imenice čorba i imenice varivo. Odnosno, treba li se turcizam čorba, što zapravo nije točna odredba toga orijentalizma jer je on zapravo perzijanizam, zamijenjivati s imenicom varivo. Odgovor mora biti jezično i pojmovno jednoznačan - ne može. Te dvije imenice ne mogu biti značenjski komutabilne, a pogotovo to ne traži jezična norma. Orijentalizam čorba punopravna je riječ hrvatskoga standardnojezičnoga inventara. Povremeno su hrvatski jezični čistunci pokušavali zamijeniti ovu riječ s imenicom juha ili dvosložnom svezom gusta juha, iako je povremeno moguće ostvarivati i tu zamjenu: čorbast > jušan, riblja čorba > riblja juha, kisela čorba > kisela juha, itd. Pogotovo je ta zamjena nemoguća u vrlo plodnoj frazeologiji s imenicom čorba kao osnovnom riječi: frazem zapapriti kome čorbu ne može postati *zapapriti kome juhu. Zamjena čorba s varivo još je značenjski i uporabno promašenija, jer te dvije imenice jednostavno nisu suodnosnice. Osim toga, u hrvatskom jeziku kao nedvojbene književnojezične činjenice postoje toliki orijentalizmi (čarapa, majmun, musaka, papuča, top...) kojima se u profesionalnom kulinarskom leksiku može pridružiti i imenica čorba, iako će ona izvan toga profesionalnoga leksika i frazeologije biti shvaćana kao stilistički obilježena, kao regionalizam. No svakako ćemo još veću jezičnu i zdravorazumsku pogrešku učiniti zamjenjujući imenicu čorba neodgovarajućom suodnosnicom varivo.


 

Copyright (c) Turistplus
www.turistplus.hr