5.2.2016. 19:02:00   
Zaštita od požara - Na što treba misliti

Norme za zaštitu od požara koje vrijede kod nas sadrže načela za građevinsku, pogonsku i tehničku zaštitu od požara. U tehničku zaštitu od požara ubrajaju se uređaji za rasprskavanje vode ili uređaji za dojavu požara. Na što pri tome treba obratiti pozornost?

 

Procjena opasnosti od požara i očekivane štete nužna je pretpostavka za ostvarenje najboljeg načina zaštite, a time i utvrđivanja potrebnih tehničkih mjera. U tu svrhu potrebno je razjasniti sljedeća pitanja:

- U kojoj su mjeri ugrožene osobe dimom i toksičnim i korozivnim plinovima?

- Kakvo je stanje sa sve skupljim pogonskim i proizvodnim uređajima koji su višestruko osjetljivi na koroziju i koji nakon požara, uslijed plastičnih ostataka, postaju neupotrebljivi ili se stalno kvare?

- Može li uslijed djelovanja vrućine doći do oštećenja ili statičkog slabljenja zgrada ili dijelova zgrada?

Zaštitne sprečavajuće mjere stoga moraju stremiti tome da u slučaju požara, po mogućnosti, ne dođe do povrede osoba, te da razmjeri štete ostanu ograničeni.

Mjere koje su primjerene opasnostima proizlaze iz procjene mogućeg požarnog opterećenja, brzine sagorijevanja i gorivosti, dakle opasnosti od zapaljenja upotrebljenih ili uskladištenih materijala. Nadalje, treba uzeti u obzir i to da je po izbijanju požara uvijek neophodan ljudski zahvat te da oklijevanje s intervencijom treba ograničiti na najmanju moguću mjeru. K tome bi suzbijanje požara trebalo uslijediti kod što je moguće manje težine odgora odnosno ogrjevne vrijednosti.

 

Požar otkriti što ranije

Kod minimaliziranja štete riječ je, dakle, o tome da se pomoću tehničkih sredstava požar otkrije što ranije i pri što nižoj temperaturi te da se pozove vatrogasna služba. Taj zadatak najbolje ispunjava uređaj za dojavu požara. Tehnološki usavršeni sustavi su, k tome, u stanju praktično odbaciti lažne uzbune (varke i pogrešne uzbune) čime štede energiju interventnih snaga za slučajeve pravih požara.

Drugi oblici sprečavanja prikladni su za ona mjesta gdje se može računati s brzim razvitkom požara. Ovdje, kako bi se ograničile razmjere štete, vatru pomoću hlađenja treba držati što manjom. Za ispunjenje ovog uvjeta upravo je idealan uređaj za rasprskavanje vode. Posljedična šteta koja nastaje, ovisno o tipu uređaja za rasprskavanje i tlaku količine vode koja istječe od 60 do 200 litara u minuti, može biti prilična. A pri tome još nisu niti uračunati troškovi čišćenja odnosno zbrinjavanja vode. K tome treba uzeti u obzir i to da se vršna temperatura koja uključuje uređaj za rasprskavanje u većini slučajeva može postići samo otvorenom vatrom. Gašenje inertiziranjem, dakle oduzimanjem kisika, dolazi u obzir za zaštitu objekata samo ondje gdje treba izravno zaštititi kompjutore, rasklopne ormare i druge slične objekte. 

 

Copyright (c) Turistplus
www.turistplus.hr