20.2.2019. 15:19:00   
Edukacija bolesnika u rehabilitaciji i tjelesne aktivnosti

I masaža je važan dio oporavka

 

Bolesnici s bolestima ili deformacijama pokretnog sustava (ruke, noge, kralješnica) u cilju podizanja opće psihofizičke kondicije mogu koristiti specifične vježbe propisane od liječnika i/ili se baviti rekreativnim tjelesnim aktivnostima ovisno o vrsti i težini bolesti. Osnovni uvjet za podizanje tjelesne spremnosti svakog bolesnika leži u trajnom provođenju takvog programa. Međutim, u praksi se to rijetko događa. Naime, većina bolesnika provodi terapijsku tjelovježbu na odjelima za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ili u centrima za rehabilitaciju, obično u trajanju od 21 do 28 dana. Bolesnici se nakon završetka rehabilitacije uključuju u uobičajenu životnu kolotečinu i prestaju s vježbama. Nanovo je se prihvaćaju tek nakon ponovnog dolaska u zdravstvene ustanove istoga tipa nakon nekoliko mjeseci ili godina. Dakle, radi se o diskontinuiranom procesu podizanja opće fizičke i psihičke kondicije organizma koji ima neznatnu vrijednost i vrlo je skup.

 

Napisao: prof. dr. Ivo Jajić

 

Za vrijeme ambulantne ili stacionarne rehabilitacije bolesnike bi valjalo podučiti o njihovoj bolesti, mogućnostima liječenja i oporavka čime bi se njih moglo znatno više angažirati u podizanje opće tjelesne spremnosti. Bolesnika, kao član rehabilitacijskog tima, najviše zanima rehabilitacija i uložit će veliku snagu u svrhu poboljšanja oštećene ili izgubljene funkcije ili sprečavanja ponovne pojave bolesti ako se dio aktivnosti prenese na njega i ako ga se poduči što može i treba činiti. Podukom za vrijeme provođenja ambulantne ili stacionarne rehabilitacije omogućit će da se započeta medicinska gimnastika ili rekreativna tjelesna aktivnost provodi i kod kuće, svakog dana barem 20 do 30 minuta. Time rehabilitacija postaje neprekidna, stalan postupak u kojem bolesnik sam provodi dio terapijskog programa, a ona time postaje pristupačnija i znatno jeftinija. Za primjer navodimo da se za stacionarnu rehabilitaciju osiguranika u različitim centrima za rehabilitaciju godišnje troši puno noivaca. Kada bi se naučena medicinska gimnastika u tim ustanovama i rekreativna tjelesna aktivnost provodile i kod kuće u slobodno vrijeme, rehabilitacija bi bila znatno djelotvornija i čak znatno jeftinija, a tjelesna i psihička kondicija znatno veća i bolja. 

 

Copyright (c) Turistplus
www.turistplus.hr