27.8.2020. 15:57:00   
Završen projekt “Talentima do posla”

Kroz projekt "Talentima do posla” ukupno je 40 nezaposlenih korisnika prošlo niz poduka i radionica, te individualnu mentorsku podršku, putem kojih su se osnaživali za veću konkurentnost na tržištu rada i bolju socijalnu uključenost.

Temeljna i polazišna točka programa bila je poduka kako otkriti osobne mogućnosti (inovativni alat Edukator ID), kroz koju su korisnici otkrivali vlastitu nadarenost, sposobnosti, osobnosti, poticaje, sklonosti i slično kako bi na temelju osobnih mogućnosti tražili daljnje usmjerenje za odabir budućeg posla. 

Nakon upoznavanja osobnih mogućnosti i niza poduka korisnici su usvajali dodatne vještine i znanja kako bi te osobne mogućnosti ostvarili i bili spremni tražiti posao. 

Kroz poduku "dizajn karijere” korisnici su otkrivali koji tip posla i poslovnog okruženja im najbolje odgovara, podukom o izvornom predstavljanje poslodavcu naučili su napisati dobar životopis, motivacijsko pismo i kako se predstaviti na razgovoru za posao, a kroz poduku "projektni pristup planiranju karijere i kreativni pristup zapošljavanju” korisnici su sagledavali traženje posla i zapošljavanje iz drugok kuta kako bi uočili nove prilike za sebe. 

Niz ostalih radionica te poduke iz motivacije i samomotivacije osnaživali su ih na području usvajanja mekih vještina koje su u današnjem svijetu rada od jednake važnosti kao i stručnost i znanje u određenom području, a nisu dio službenog obrazovanja.

Projektom je svakom korisniku plaćen i upis na program obrazovanja odraslih priznat od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, za koji se stečena kvalifikacija upisuje se u e-radnu knjižicu. Priznati programi obrazovanja uključuju osposobljavanje, prekvalifikaciju, stručno osposobljavanje ili neki drugi oblik školovanja koji omogućava korisnicima da lakše dođu do željenog posla.

Projekt je bio namijenjen nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina, a to su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu najmanju naknadu. Kroz projekt smo nastojali osnažiti svakog korisnika da shvati kako je vrijedan i jedinstven, da je nadaren, te da ima osobine i znanja kojim može dati doprinos društvu.

Provedba projekta započela je u rujnu 2018.g. kada su okupljeni voditelj i koordinatori projekta za sve tri udruge, koji su i sami prošli sve navedene poduke te su tako osposobljeni za rad i pružanje podrške korisnicima projekta. 

Projekt "Talentom do posla!”, sufinanciran od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u vrijednosti 1,494.295,60 kuna, provele su tri udruge partneri, udruga Put do uspjeha u Zagrebu (koja je ujedno i nositelj projekta), udruga Europski dom Slavonski Brod u Slavonskom Brodu i udruga Providnost u Splitu. Svrha projekta je pružanje podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina na području grada Zagreba, Brodsko-posavske županije i Splitsko-dalmatinske županije.

U rujnu ove godine završava provedba projekta, a kao ključne uspjehe projekta izdavjamo da se veliki broj korisnika tijekom projekta zaposlio, a svaki je korisnik na svoj način pokazao vidljive rezultate u stjecanju profesionalnih znanja i u području osobnog razvoja. 

 

Copyright (c) Turistplus
www.turistplus.hr