10.9.2020. 0:11:00   
Sud EU odbacio tužbu Slovenije: Teran ostaje na hrvatskim etiketama vina

U Luksemburgu je Opći sud EU odbio tužbu Slovenije protiv Europske komisije zbog odobrenja iznimke od upotrebe imena teran na etiketi hrvatskih vina. Izuzeće dodijeljeno Hrvatskoj u 2017. godini tako će se i dalje primjenjivati.

Sud je tako potvrdio iznimku za Hrvatsku, ali presuda ne utječe na zaštitu slovenskog terana u EU. 

Slovenija nije zadovoljna odlukom Suda EU u slučaju Teran i žali se zbog nje. Presuda, koja nije pravomoćna, sada će biti detaljno ispitana zatim će se donijeti odluka o daljnjim koracima, navedeno je u priopćenju Ministarstva poljoprivrede Slovenije. Slovenija ima dva mjeseca da uloži žalbu na odluku suda.

Kao odgovor na odluku suda, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane Slovenije podsjetilo je da pravna stečevina EU predviđa opću zabranu označavanja vina sortom grožđa koja sadrži naslov zaštićene oznake izvornosti. Svrha je ove zabrane posebno spriječiti zavaravanje potrošača i osigurati pošteno tržišno natjecanje na tržištu EU-a. Zakonodavstvo dopušta povjerenstvu, pod određenim uvjetima, da odobri iznimku od ove zabrane – piše Delo.

 

Borba za teran

U Općem sudu Eu objasnili su da nakon današnje sudske odluke ostaje na snazi ​​izuzetak označavanja hrvatskog vina imenom sorte teran, pod uvjetom da su imena Hrvatska Istra i Teran u istom vidnom polju i da je riječ teran napisana manjim slovima od Hrvatske Istre. 

 

Copyright (c) Turistplus
www.turistplus.hr